Våra orter

Laholm är Hallands äldsta stad och länets sydligaste kommun. Staden har anor från 1200-talet. Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland. Ytan är 887 kvadratkilometer, varav cirka 250 kvadratkilometer är jordbruksmark. Naturtyperna skiftar. Hav och strand i väster, Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster.

I slutet av 2016 hade kommunen 24 664 invånare, fördelade på 14 tätorter. Nästan 80 procent av befolkningen bor i villa eller småhus. Av bebyggelsen är cirka 8 500 småhus och 2 600 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom finns cirka 4 200 fritidshus, varav cirka 3 000 ligger i kustområdet (Mellbystrand och Skummeslövsstrand).

Laholm är kommunens centralort med ungefär en fjärdedel av invånarna. Knappt 7000 bor på landsbygden, medan övriga är bosatta i någon av övriga 13 tätorter. Klicka på orterna på kartan här nedanför så kan du läsa mer om orterna!

Skummeslövsstrand

Invånare 2016

Mellbystrand

Invånare 2016

Skottorp

Invånare 2016

Laholm

Invånare 2016

Lilla Tjärby

Invånare 2016

Genevad

Invånare 2016

Hasslöv

Invånare 2016

Hishult

Invånare 2016

Knäred

Invånare 2016

Ränneslöv

Invånare 2016

Vallberga

Invånare 2016

Veinge

Invånare 2016

Våxtorp

Invånare 2016

Ysby

Invånare 2016

Laholm

Laholm är kommunens huvudort. Det är den lilla staden med de många konstverken och Lagan, som slingrar sig genom stadskärnan, erbjuder Sveriges bästa lax- och öringsfiske. Här finns allt du kan tänka dig, banker, butiker, bibliotek, simhall, gymnasieskola med mera.

Läs mer på Laholm.se

Skummeslövsstrand

Visserligen är bara en fjärdedel av husen i Skummeslövsstrand bebodda under hela året, men fler och fler väljer att flytta hit på permanent basis. Naturligtvis är närheten till havet en faktor som gör orten attraktiv.

Läs mer på Laholm.se

Mellbystrand

Badorten som lockar allt fler till permanent boende. Det är inte så konstigt. Kombinationen av lugn och harmoni vid havet och närheten till E6:an gör Mellbystrand till ett passande boendealternativ för de flesta. Sveriges längsta sandstrand sträcker sig längs orten.

Läs mer på Laholm.se

Skottorp

Orten ligger på slätten, men med närhet till skogen på Hallandsås och havet i Skummeslövsstrand. Skottorp är i huvudsak ett villasamhälle. Här finns butiker, skola och näringsliv. Ett starkt och engagerat föreningsliv knyter samman ortens invånare.

Läs mer på Laholm.se

Lilla Tjärby

Med sitt läge, strax norr om Lagan, har Lilla Tjärby närhet till huvudorten och all den service som erbjuds där. Lilla Tjärby består till största del av bostäder och har en stor arbetsplats i nordens största pannkaksfabrik, som ägs av Lantmännen Cerealia.

Läs mer på Laholm.se

Genevad

Genevad är en gammal bruksort som har hyst såväl sockerbruk som tegelbruk. Orten är belägen på vägen mellan huvudorten Laholm och regionens huvudstad Halmstad – vilket gör den till ett utmärkt boendealternativ för pendlare.

Läs mer på Laholm.se

Hasslöv

Kommunens minsta tätort – med en riklig kulturell identitet. Lugnarohögen, en gravhög från yngre bronsåldern, är en välkänd och välbesökt attraktion. Närheten till E6:an gör Hasslöv till en lämplig boplats för pendlaren. Hasslöv ligger utmed foten av Hallandsåsen. Utsikten över Laholmsslätten är formidabel.

Läs mer på Laholm.se

Hishult

En konsthall i världsklass och två gästgiverier lockar de kulturella och matglada till Hishult. Orten andas välkomnande vänlighet och servicenivån är god, med bland annat butiker och bank.

Läs mer på Laholm.se

Knäred

Här möts historia och ett rikt näringsliv. Knäred är en historisk plats med många minnesmärken från drabbningar mellan svenskar och danskar. Näringslivet är omfattande med ett vitalt småföretagande.

Läs mer på Laholms.se

Ränneslöv

Ränneslöv ligger naturskönt med rekreationsmöjligheter in på knutarna. En aktiv byförening och väntjänsten i vården ger positiva signaler och ökar ortens attraktionskraft, liksom idrottsföreningen Ränneslövs GIF.

Läs mer på Laholm.se

Vallberga

Vallberga växte fram som ett stationssamhälle och serviceort för den omgivande jordbruksbygden. Järnvägen har ersatts av en cykelväg som knyter samman Vallberga med Laholm och Skottorp, men servicefunktionen kvarstår. Här finns förskola, skola, bibliotek, bageri, kiosk och distriktssköterska.

Läs mer på Laholm.se

Veinge

Veinge är ett villasamhälle med positiv näringslivsutveckling och bra serviceutbud. Här finns bland annat förskola, skola, äldreomsorg, idrottsplatser och simbassäng, bank, distriktssköterska, affärer och restaurang. Närheten till Halmstad och de goda bussförbindelserna är två andra fördelar med Veinge.

Läs mer på Laholm.se

Våxtorp

Idrotts- och föreningslivet sprudlar i Våxtorp. Här finns en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter inom volleyboll, men också en stor ridanläggning, fotboll, innebandy och golfbana. Under vintern erbjuds även bandy på konstfrusen isbana och skidåkning på södra Sveriges största skidanläggning.

Läs mer på Laholm.se

Ysby

Ysby är en liten prydlig by, med vackert läge i brytningen mellan slättland i väster och skogsmark i öster. Strax norr om finns Lagan och österut Hjörneredssjöarna, med stora natur- och rekreationsvärden. Ysby har en god service med handelsbod, skola och förskola.

Läs mer på Laholm.se